Hur du förbättrar dina sökningar

De flesta som använder Internet vet hur man gör en enkel sökning genom att skriva in ord som är förknippade med informationen som de vill ha i sökrutan. Icke desto mindre kan man förbättra resultatet av sökningen genom att använda några av de funktioner som sökmotorerna erbjuder och som vi ska beskriva mer detaljerat nedan.

Utesluta ord: om vi vill att ett ord ska uteslutas från sökningen behöver vi bara skriva in ett minustecken ”-” före ordet. Till exempel om vi söker efter en klädaffär men vi inte är intresserade av byxor kan vi söka på (kläder affär -byxor).

Att tvinga ord att synas i sökningen: tyvärr utesluter en del sökmotorer som Google ord som inte har någon betydelse (som the i engelskan, el, la i spanskan etc.) Vi kan tvinga dessa ord att komma med i sökningen genom att använda symbolen "+" framför ordet. Till exempel får vi olika resultat om vi söker efter (el mundo) eller (+el mundo).

Att söka efter hela uttryck: vi kan söka efter ett exakt uttryck genom att placera det inom citationstecken. Om vi söker ("kurs i navigering") får vi ett annat resultat än om vi söker (kurs i navigering).

Wildcards: Om vi inte kommer ihåg något av orden i en fras kan vi använda symbolen ”*” som wildcard för att ersätta ordet.

Operatorn OR: Tillåter oss att göra mer än en sökning på samma gång. Till exempel om vi letar efter (bil (röd OR blå)) får vi resultaten från sökningarna (bil röd) och (bil blå). Istället för OR kan vi använda symbolen ”|”.

Talföljder: Vi kan lägga till talföljder i en sökning genom att skilja dem åt med två punkter. Till exempel, sökningen (ferrari cylindervolym 2500..4000) ger oss Ferrarimodeller med en cylindervolym mellan 2500cc och 4000cc.

Detaljer att komma ihåg:
I allmänhet skiljer inte sökmotorerna mellan versaler och gemener (=stora och små bokstäver). Några specialtecken som” ^" tar inte några sökmotorer hänsyn till

Andra sätt att använda en sökmotor

Räknare: Google tillåter att vi använder den som räknare, det enda vi behöver göra är att skiva in uttrycket som vi vill räkna ut, till exempel (5+5) eller (8+3*49).

Länkar: För att ta reda på vilka länkar som pekar på en speciell webbplats använder vi operatorn link följd av två punkter. Exempel: (link: www.tekamaq.com).

Sökningar begränsade till en webbplats: Om vi använder operatorn "site" kan vi göra en sökning på en bestämt webbplats. Exempel: (gångjärn site:www.assa.se) letar efter ordet gångjärn på webbplatsen assa.se